موشک کروز تام هاوک

درخواست حذف این مطلب
ع / موشک کروز تام هاوک

مشخصات موشک کروز تام هاوک که در حمله های صبح علیه استفاده شد.