بن سلمان در پاریس با مریم رجبی دیدار کرد

درخواست حذف این مطلب

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل از دیدار بن سلمان در پاریس با مریم رجبی خبر داد.

عبداللهیان در توییت خود به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی نوشت: «ولیعهد عربستان از روی استیصال با تروریست تاریخ مصرف گذشته مریم رجبی در پاریس دیدار کرد. او عربستان را متلاشی می کند ... پیامد حمله احتمالی حامی اش (ترامپ) به و متحد نامشروعش نتانیاهو ش ت قطعی و نعره زدن از شدت درد خواهد بود.»